Hverdagsliv

Kom inden for i vores dejlige plejeboliger med 44 lejligheder og to skønne haver.

Beboerhave

Brogårdshøjs plejeboliger med hjemmehjælp kaldte man førhen beskyttede boliger. Gentofte Kommune forestår plejen.

På Brogårdshøj vægter vi, at man får lov at blive gammel med værdighed, samt omsorg, mulighed for socialt samvær og deltagelse i nogle af vores mange aktiviteter. Om du deltager aktivt eller blot kigger på, er helt op til dig.

Vores vision

Visionen er, at alle, der har deres gang på Brogårdshøj, oplever en meningsfyldt hverdag, hvor man får lyst til at tage del i hverdagen og være sammen om at skabe mere liv. At Brogårdshøj er et hus, man glæder sig over at være i, fordi vi ved at være positive og anerkendende kan rumme, at vi som mennesker er forskellige, og ser det som en fordel.

Målsætningen er at skabe livskraft og livskvalitet for vores beboere. Sammen med dig vil vi skabe den bedst mulige hverdag.

Plejeboligerne arbejder efter de ni værdier, der gælder for arbejdet på hele det sociale område i Gentofte Kommune:

  • Interesse
  • Respekt
  • Ligeværd
  • Helhed
  • Indfølingsevne
  • Engagement
  • Tolerance
  • Tillid
  • Åbenhed.

Pårørende

Samarbejde med pårørende er en stor og uundværlig resurse for beboerne. Vi forventer, at samarbejdet med pårørende er aktivt og til glæde for alle parter, således at Brogårdshøj både er et godt sted at være beboer og et rart sted at komme for din familie og venner.

Pårørende er også velkomne til at deltage både i dagligdagen og i fester og udflugter.