Om os

Brogårdshøjs værdier og organisering.

Haven

Brogårdshøj er placeret tæt på Gentofte Sø i grønne omgivelser. Huset drives fortsat af Samvirkende Menighedsplejer, der gerne vil bevarer den gode ånd og hyggelige atmosfære, der altid har kendetegnet Brogårdshøj.
 
Husets værdigrundlag er:

  • Anerkendelse
  • Ligeværd
  • Respekt
  • Tolerance
  • Omsorg
  • Livskvalitet/livskraft.

Vi tilstræber, at disse værdier efterleves af alle, der har deres gang på Brogårdshøj.

Brogårdshøj vil gerne kendes på at have en særlig god tone og ånd. Vores ønske er, at man uanset sin tilknytning til huset føler, at det er noget særligt, som man har lyst til at deltage i hver dag. Nøgleordene for vores hverdag er livskvalitet, anerkendelse, faglighed, udvikling, nærvær, samarbejde og troværdighed.