Bestyrelsen

Den selvejende institution Brogårdshøjs bestyrelse.

Formand Ole Foldberg, udpeget af Samvirkende Menighedsplejer

Næstformand Mette Møbjerg Madsen, udpeget af Samvirkende Menighedsplejer

Jacob Rønnow, udpeget af Vangede Kirke

Anders Holde, udpeget af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Beboerrepræsentant fra Brogårdshøj udpeget af beboer- og pårørenderådet på Brogårdshøj.