Bestyrelsen

Brogårdshøjs bestyrelse

 

Formand Kirsten R. Laursen (Samvirkende Menighedsplejer)

Samvirkende Menighedsplejers generalsekretær Mette Møbjerg Madsen

Sognepræst Kasper Morville

Preben Bildtoft (Ældresagen)

Centerrådsformand Kirsten Leismann

Beboerrepræsentant Ruth Rasmussen

Centerleder Lisbeth Storgaard

Bestyrelsens sekretær/ referent Iben Meinertsen.