Husets medarbejdere

Brogårdshaves medarbejdere har forskellige kompetencer og uddannelser.

Husets medarbejdere

På Brogårdshøj er der ansat plejepersonale med forskellige kompetencer og uddannelser. Der er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Herudover er ansat aktivitetspersonale, køkkenpersonale og ejendomsfunktionær.

Plejepersonalet er ansat af Gentofte Kommune, og det øvrige personale hører under Samvirkende Menighedsplejer. Køkkenet er en lille selvstændig enhed, der også administreres af Samvirkende Menighedsplejer.

Aftenmedarbejderne og natmedarbejderen samarbejder med sygeplejerskerne i døgnplejens vagtcentral.

Endvidere samarbejder vi med akutteamet for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Medarbejderne bliver løbende videreuddannet inden for fx demens, palliativ pleje samt kost og ernæring.

I vores medarbejderudvalg vedtager vi husets personalepolitikker for fx rygning, pauser, brug af mobiltelefon og så videre.