Tilsyn

Pleje & Sundhed Myndighed udfører tilsyn på Brogårdshave.

Tilsynsrapport bliver udfyldt

Det er lovpligtigt for Gentofte Kommune at lave mindst et uanmeldt tilsyn i alle plejeboliger årligt. Dette skal sikre, at kvaliteten af plejeboligerne opfylder de krav, som kommunen har stillet.

I Gentofte Kommune foretages der også årligt et anmeldt tilsyn, der foregår som et dialogmøde mellem plejeboligens beboer- og pårørenderåd og Pleje & Sundhed Myndighed.

Referaterne fra møderne er tilgængelige hos administrationen. Du kan også skrive til plejeogsundhed@gentofte.dk, hvis du vil have et referat tilsendt som pdf.

Læs mere om tilsyn med plejeboliger og plejehjem.

I linket næstøverst på siden kan du læse om Fødevarestyrelsens tilsyn.