Rundvisning

Du er velkommen til at besøge os, efter at du er blevet tilbudt en bolig.

Rundvisning

Når du er blevet visiteret til en plejebolig med hjemmehjælp, har du mulighed for at få en rundvisning på Brogårdshøj og blive orienteret om fællesfaciliteter, aktiviteter og servicetilbud. Hvis der er en tom bolig, kan du se denne.

Kontakt Brogårdshøj på telefon 40 21 81 08 for aftale om en fremvisning i dagtimerne på hverdage.

Det er vigtigt, at kommende beboere og deres pårørende får et realistisk billede af den ramme, som en plejebolig med hjemmehjælp kan danne for deres livsførelse. Under rundvisningen informerer vi om, hvordan vi arbejder aktiverende og sundhedsfremmende, så den enkelte støttes til at deltage så meget som muligt i dagligdagen.